Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju
University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Pedagogy

Istraživački tim

Prof. dr. sc. Vlatka Domović, 166732, vlatka.domovic@ufzg.unizg.hr

https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/11084

Područje istraživanja: profesija učitelja/odgajatelja i profesionalni identitet učitelja/odgajatelja, učinkovitost odgojno-obrazovnih ustanova, komparativna pedagogija, obrazovni sustavi

Trenutno zaposlenje: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Izv. prof. dr. sc. Visković Ivana, 351840, iviskovic@ffst.hr

https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/32767

Područja istraživanja: rani  i predškolski odgoj i obrazovanje, obiteljska pedagogija, kultura odgojno-obrazovne zajednice

Trenutno zaposlenje: Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, Odsjek za rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Izv. prof. dr. sc.  Sanja Skočić Mihić, 261125, sskocic_m@ufri.uniri.hr

https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/721

Područje istraživanja: inkluzivna edukacija, savjetovanje roditelja

Trenutno zaposlenje: Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet

Izv. prof. dr. sc. Esmeralda Sunko, 306500, esunko@ffst.hrhttps://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/28450

Područje istraživanja: rani i predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, pedagogija djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, prava djece, zlostavljanje i zanemarivanje djece

Doc. dr. sc. Sandra Antulić Majcen, 366236, sandra.antulic.majcen@ncvvo.hr

https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/34206

Područje istraživanja: osiguranje kvalitete, vanjsko vrednovanje i samovrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova, rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Trenutno zaposlenje: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb

Doc. dr. sc.  Adrijana Višnjić Jevtić, 369493, adrijana.vjevtic@ufzg.unizg.hr

https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/34532

Područje istraživanja: rani i predškolski odgoj i obrazovanje, obiteljska pedagogija, profesija odgajatelja

Trenutno zaposlenje: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu

Doc. dr. sc. Maja Drvodelić,  316455, maja.drvodelic@ufzg.unizg.hr

https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/29228

Područje istraživanja: vanjsko vrednovanje i samovrednovanje odgojno obrazovnih ustanova, školsko vodstvo, kvaliteta obrazovanja, školska pedagogija

Trenutno zaposlenje: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Doc. dr. sc. Monika Pažur, 362636, monika.pazur@ufzg.unizg.hr

https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/33846

Područje istraživanja: obrazovna politika, školska kultura, demokratizacija obrazovanja

Trenutno zaposlenje: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet

Voditeljica tima//Team leader:
Prof. dr. sc. Dejana Bouillet

dbouillet@ffzg.unizg.hr

https://www.croris.hr/crosbi/searchByContext/2/8565

Područje istraživanja: inkluzivna i socijalna pedagogija, djeca i mladi u nepovoljnom položaju, prevencija rizika socijalne isključenosti

Trenutno zaposlenje: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju