Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju
University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Pedagogy

MEĐUNARODNE KONFERENCIJE//SCIENTIFIC CONFERENCES

30th EECERA ANNUAL CONFERENCE Democratic Early Childhood Pedagogies
Online Festival, 1st – 17th September 2021; Dejana Bouillet & Sandra Antulić Majcen: Recognizing and providing quality support for children at risk of social exclusion in ECEC institutions


ECER 2021, Geneva (online) The Euroean Conference on Educational Research, 6th – 9th Sepmtember 2021; Adrijana Višnjić Jevtić & Ivana Visković: Teachers’ Opinions on the Inclusive Practice in ECE setting

ICEQECE 2021: 23th International Conference on Educational Quality and Early Childhood Education (Venice, Italy, on line), 11th-12th November 2021; Dejana Bouillet & Vlatka Domović: Capacities of Early Childhood Education Professionals for the Prevention of Social Exclusion of Children

OMEP HRVATSKA 2021:

ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP OMEP HRVATSKA „Promjene u RPOO-u – RPOO kao promjena: odgoj i obrazovanje kao odgovor na “novo normalno“, Opatija, 11.-12. November 2021., Maja Drvodelić i Monika Pažur: Roditeljstvo kao važan činitelj optimalnog razvoja djece uključene u institucionalni sustav RIPOO

2nd International Artistic and Scientific Conference Persons with Disabilities in Arts, Science and Education, Osijek (on-line), 2nd – 3rd December 2021, Dejana Bouillet (keyword speaker): Rani i predškolski odgoj i obrazovanje kao resurs socijalne inkluzije djece & Marina Panić i Ksenija Romstein: Rani i predškolski odgoj i obrazovanje: (ne)iskorišteni resurs podrške djeci s teškoćama u razvoju

EARLI SIG5 2022 CONFERENCE Learning and Development in Early Childhood, Utrecht, The Netherlands, 12th – 14th July 2022, Dejana Bouillet & Vlatka Domović: Prevention of risks of social exclusion in ECEC institutions: is there room for optimism?

EECERA 2022: Cultures of Play: Actors, Affordances and Arenas, Glasgow, 23th – 26th August 2022, Dejana Bouillet & Sandra Antulić Majcen: Supporting learning and play of children with developmental difficulties in Croatian ECEC institutions

ATEE ANNUAL CONFERENCE 2022 To Be, or Not to Be a Great Educator, Riga, 29th – 31 August 2022, Dejana Bouillet & Marina Panić: “Support to children at risk of social exclusion as a component of inclusive education in Croatian ECEC institutions”

5. Dani obrazovnih znanosti Kako poticati dobrobit u odgojno-obrazovnom okružju u izazovnim vremenima?, Zagreb, 19. – 20. listopad 2022., simpozij Mogućnosti prevencije obrazovnih nejednakosti u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (prof. dr. sc. Vlatka Domović, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, doc. dr. sc. Ivana Visković i dr. sc. Monika Pažur).

1. međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kompetentni sustavi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, Osijek, 21. – 22. listopad 2022. Marina Panić: Odgovori ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na potrebe djece u nepovoljnom položaju

OMEP CYPRUS INTERNATIONAL CONFERENCE QUALITY AND EQUALITY IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE, Limassol, 4th – 6th May 2023 Ivana Visković: Children at Risk of Social Exclusion in Institutional ECEC

ERFCON2023, The 10th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences, Zagreb, 5th – 7th Max 2023, Sanja Skočić Mihić & Esmeralda Sunko: ECEC practitioners’ perception of  quality educational practices for children at risk of social exclusion: relation to their professional development

31st EECERA 2023 Conference Children’s Curiosity, Agency and Participation: Challenges for Professional Action and Development, Lisbon, 30th August – 2nd September 2023, Ivana Visković & Adrijana Višnjić Jevtić: