Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za pedagogiju
University of Zagreb Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Pedagogy

DOMAĆE KONFERENCIJE//DOMESTIC CONFERENCES

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirao održavanje stručnih skupova u on-line okruženju 15. i 22. listopada 2020. godine. Skupovi su bili posvećeni predstavljanju samog projekta, ključnih teorijskih koncepta, iskustvima u radu s djecom u RSI i podataka o pristupačnosti RPOO toj skupini djece u Hrvatskoj.
Na skupu su uz predavače sudjelovali ravnatelji, stručni suradnici i odgojitelji koji su zaposleni u 10 dječjih vrtića u kojima će se provoditi pokusna primjena mjernih instrumenata razvijenih u okviru projekta, više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje i članice istraživačkog tima. Ukupno je na svakom skupu bilo više od 100 sudionika.

Dana 26. 11. 2020. godine održan je stručni skup posvećen predstavljanju projekta u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Skupu je prisustvovalo 100 odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja ustanova RPOO.

Dana 28. siječnja 2021. godine u on-line okruženju održan je stručni skup na kojem su predstavljeni rezultati pokusne primjene mjernih instrumenata u 10 dječjih vrtića u Hrvatskoj. Na skupu je sudjelovalo 57 odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja dječjih vrtića.

Dana 17. i 18. ožujka 2021. godine održan je stručni skup posvećen predstavljanju projekta u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Skupu je prisustvovalo 520 odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja ustanova RPOO.

Stručna konferencija “Rizici socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi: izazovi i prilike” održala se 01. listopada 2021. godine u općini Jalžabet. Konferencija je trajala 6 školskih sati, a vodile su je prof. dr. sc. Vlatka Domović i prof. dr. sc. Dejana Bouillet. Na konferenciji je sudjelovalo 39 osoba.

Dana 15. listopada 2021. godine u suradnji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Agencije za odgoj i obrazovanje održana je druga konferencija projekta “Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”. Konferencija je održana na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a okupila je 58 stručnjaka iz četiri županije: Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske. Skup je uz suorganizatore podržao i pozdravio gradonačelnik Grada Splita, prof. dr. sc. Ivica Puljak, a u programu su uz članice istraživačkog tima (prof. dr. sc. Dejanu Bouillet, doc. dr. sc. Adrijanu Višnjić Jevtić, doc. dr. sc. Ivanu Visković i doc. dr. sc. Esmeraldu Sunko) sudjelovale i izv. prof. dr. sc. Ivanka Buzov s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, izv. prof. dr. sc. Rozana Petani s Odjela za izborazbu odgojitelja i učitelja Sveučilišta u Zadru i Tončica Kalilić, viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje.

Dana 12. veljače 2022. godine u suradnji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Agencije za odgoj i obrazovanje i Alfe d.d. održana je konferencija projekta Hrvatske zaklade za znanost „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RPOO“ (MORENEC) pod nazivom „Kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje: ključan čimbenik prevencije nepovoljnih razvojnih ishoda djece“. Konferencija je održana on-line putem ON24 aplikacije, a sudjelovalo je oko 1300 stručnjaka i stručnjakinja u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja diljem Republike Hrvatske.
Sudionike i sudionice konferencije uvodno su pozdravili mr. sc. Andreja Silić, viša savjetnica za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u ime Agencije za odgoj i obrazovanje, izv. prof. dr. sc. Damir Velički, prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Anita Benčec Nikolovski, urednica za rani i predškolski odgoj i obrazovanje Alfa d.d. Potom je mr. sc. Andreja Silić govorila o ulozi Agencije za odgoj i obrazovanje u osiguravanju kvalitete ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a voditeljica projekta, prof. dr. sc. Dejana Bouillet održala predavanje o hrvatskom sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i rizicima socijalne isključenosti djece te prikazala rezultate istraživanja MORENEC. U drugom dijelu konferencije članice istraživačkog tima doc. dr. sc. Adrijana Višnjić-Jevtić i dr. sc. Monika Pažur govorile su o prevenciji nepovoljnih razvojnih ishoda djece iz perspektive odgojitelja i o suradnji s roditeljima u prevenciji nepovoljnih razvojnih ishoda djece. Treći dio konferencije bio je posvećen radionici „Prevencija nepovoljnih razvojnih ishoda djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju: implementacija rezultata istraživanja u praksi“ kojom su prikazani neki od načina na koje stručnjaci i stručnjakinje mogu implementirati rezultate istraživanja u odgojno-obrazovnom radu. Radionicu su vodile članice istraživačkog tima doc. dr. sc. Maja Drvodelić i Marina Panić. Zaključno je izražena vrijednost zajedničkih nastojanja usmjerenih promicanju i zaštiti prava djece u riziku socijalne isključenosti te pružanju podrške članovima njihovih obitelji.

Projektni tim znanstvenog projekta „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RPOO (MORENEC)“ održao je 20. svibnja 2022. godine u Osijeku stručnu konferenciju „Uloga odgojitelja u prevenciji rizika socijalne isključenosti djece“ u suorganizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Agencije za odgoj i obrazovanje. Na skupu su sudjelovali djelatnici dječjih vrtića iz pet slavonskih županija (Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije). Skup je bio posvećen raspravi o rezultatima istraživanja i načinima na koje ih je moguće koristiti u pedagoškoj praksi, uz predavanja i radionice koje su vodili Luja Zamečnik, viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje, prof. dr. sc. Dejana Bouillet, voditeljica projekta, prof. dr. sc. Zoran Šućur s Katedre za socijalnu politiku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Lidija Cvikić s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Ksenija Romstein s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.

Na 26. Danima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Splitsko-dalmatinske županije “Mirisi djetinjstva” održanome u Splitu 10. i 11. studenog 2023. godine voditeljica projekta održala je plenarno izlaganje na temu “Umrežavanje znanstvenika i praktičara: most povezivanja teorije i prakse”. Na skupu je također održan simpozij “Pedagoška potpora djeci u riziku socijalne isključenosti” na kojem je predstavljen model podrške razvijen u sklopu projekta MORENEC.